Lacrosse > Interkros > Zápis z Vedení dětských soutěží 21/22

Zápis z Vedení dětských soutěží 21/22

11.10.2021

Soubor:
2021-zÁpis_z_vedení_soutěží_dětí_6.10.2021.doc
Popis:
Zápis z Vedení soutěže dětí 2021/2022
Formát:
doc
Velikost:
66kB
Soubor:
2021-soupiska_tÝmu_do_dĚtskÉ_ligy.xlsx
Popis:
Soupiska týmu
Formát:
xlsx
Velikost:
11kB
Soubor:
2021-22_turnaje-tÝmy-seznam-certifikÁty_ÚČastnÍkŮ.pdf
Popis:
COVID-19 potvrzení o bezinfekčnosti
Formát:
pdf
Velikost:
679kB

Ve středu 6.10. se sešlo Vedení dětských soutěží k projednání nadcházejícího ročníku interkrosových dětských lig. 

Český svaz interkrosu / Sekce interkrosu ČLU

vedení soutěže dětských lig 2021

PROGRAM

1. Volba vedoucího soutěže na ročník 2021-2022

Navržen:    Martin Nešpor                                                      

schváleno 100% přítomných hlasů

2. Organizace dětských soutěží v interkrosu ve šk. roce 2020-21

a.      jmenování vedoucího (vedoucích) pro ligy jednotlivých kategorií

Navržen – pro všechny ligy U9 – U11 – U13 – U15:    Martin Nešpor                                                    

schváleno 100% přítomných hlasů

b.       Hrací dny – rozdělení kategorií do víkendu

HRACÍ DNY ZÚSTÁVAJÍ JAKO V PŘEDCHOZÍCH LETECH.

     SOBOTY: kategorie do  11 let -  od   9,00

                     kategorie do 15 let -  asi od 13,00

     NEDĚLE:  kategorie do   9 let -  od   9,00

                     kategorie do 13 let -  asi od 12,00 

schváleno 100% přítomných hlasů

c.      upřesnění věkových kategorií

·        Do  9 let  (U9):      hráči narození  1.9. 2012 a později (včetně)

·        Do  11 let  (U11):  hráči narození  1.9. 2010 až 31.8.2012 (včetně)

·        Do  13 let  (U13):  hráči narození  1.9. 2008 až 31.8.20010 (včetně)

·        Do  15 let  (U15):  hráči narození  1.9. 2006 až 31.8.2008 (včetně)

schváleno 100% přítomných hlasů

Pravidlo pro výjimky věkových kategorií z předchozího odehraného ročníku 2019-20 navrhuji zachovat ve stejném znění:

·  V každé věkové kategorii může startovat i několik hráčů o starší (v řádech max. několika měsíců) v následujících případech:

·  Oddíl nestaví tým v jeho věkové kategorii a hrát by nemohl s týmem, kde trénuje

·  Hráč není na takové úrovni, aby se mohl uplatnit ve své věkové kategorii (není hráčem tzv. rozdílovým, který rozhoduje zápasy)

·  Oddíl má málo hráčů příslušné věkové kategorie (trvale či díky ŠVP, nemocem apod.) a takový hráč pomůže zajistit plnohodnotnou účast týmu na turnaji

·  VS nechává pravomoc rozhodnout o startu takových hráčů plně na trenérovi.

·  Avšak cílem těchto výjimek je pouze pomoci méně zručným či méně zkušeným hráčům se zlepšit, nikoli zařazení staršího super hráče do nižší kategorie                                                             

schváleno 100% přítomných hlasů

d.      herní systém:

Liga se hraje jako série OPEN turnajů, kategorie do 9, 11, 13 a 15 let.

Do hodnocení ligy 2020-2021 se započítají všechny turnaje, které bude možné odehrát.  Za neodehrané turnaje (při omezení činnosti volnočasových aktivit) se mohou případně odehrát náhradní turnaje v termínech, o kterých se dohodnou zástupci oddílů (Vedení dětských soutěží) většinou hlasů.

schváleno 100% přítomných hlasů

Herní systém a hodnocení zůstává shodný s předchozím ročníkem:

·      Liga bude hrána jako série otevřených turnajů, kategorie do 9, 11, 13 a 15 let

·      Rozpis na jednotlivé turnaje připraví vedoucí ligy na základě přihlášených týmů v pátek před turnajem

·      Hrací doba je dána časovými možnostmi turnaje. Jako minimum se bere čas  2x10 minut

·      Rozpis je připravován tak, že pokud bude více týmů do 2 či 3 herních skupin, ze kterých se postupuje do zápasů o pořadí, nasazují se týmy podle umístění v posledním předchozím turnaji (na 1. turnaj podle konečného pořadí minulé ho ligového ročníku)

·      Po každém turnaji se oboduje pořadí tak, že vítěz má tolik bodů, kolik je týmů zapsaných do soutěže od prvního turnaje. To znamená, že máme-li 8 týmů v průběžném pořadí ligy a na další turnaj dorazí jen 6 týmů, budou zúčastněné týmy podle pořadí hodnoceny bodově  8-7-6-5-4-3 bodů. Neúčast týmu na turnaji znamená 0 bodů.

·      Při účasti 10 a více týmů se již týmy podle výsledků z minulého turnaje (či minulého ročníku – v případě říjnového turnaje) rozdělí na HORNÍ DIVIZI (5 týmů) a DOLNÍ DIVIZI (zbytek). Poslední tým z HD a vítěz DD si prohodí pořadí v nasazení do příštího turnaje. Takto jim budou i uděleny body za odehraný turnaj (poslední HD má mínus 1 bod, vítěz DD plus 1 bod). Každá DIVIZE se odehraje v jedné z tělocvičen.

·      O celkovém pořadí v lize rozhodují body, v případě shody bodů pak veškeré vzájemné zápasy, následně celkové skóre za celý ročník, více nastřílených gólů. V případě shody všech těchto kritérií oba týmy obsazují shodně stejné místo.

STATISTIKY- BODOVÉ HODNOCENÍ – BRANKÁŘI, UŽITEČNOST HRÁČŮ:

Stále platí stanovisko z minulých Vedení soutěž o objektivním hodnocení hráčů bez kalkulu ve prospěch svých hráčů

podle tohoto manuálu:

Brankáři: 3 a méně bodů by měl dostat pouze tokový, který téměř žádnou střelu (či vůbec žádnou) nechytí.

Brankář vítězného týmu, na kterého nešla téměř žádná střela, by neměl dostat horší  známku, než „4“za soupeřův slabý výkon nemůže.

Hráči:  Udělení 4 nebo 5 bodů by měl dostat takový hráč, který útočí i brání, vyváží míče, střílí a je platný svému týmu všestranně.   Hráč, který pouze brání či pouze stojí v útoku, by neměl dostat lepší  známku, než „3“. Nízká známka by ale měla padnout pouze tehdy, pokud vám připadá,  že v týmu není  jiný lepší hráč.

schváleno 100% přítomných hlasů

3. Rozhodčí

Počet rozhodčích pro dětskou ligu je max. 3 na 1 tělocvičnu, to znamená max. 6 na turnaj. Finanční odměny zůstávají zatím stejné jako loni. O změně může rozhodnout pouze Valná Hromada ČSI.

Nominaci rozhodčích zajišťuje Vedoucí soutěží v týdnu před turnajem z přihlášených uchazečů splňujících následující podmínky

·      je proškolený na školení pořádaném KR na prvním turnaji 1. ligy dospělých 19.11.2021 od 10h na ZŠ Mendelova

·      minimální věk je 15 let.

V dětské lize budou nasazováni mladí začínající rozhodčí tak, aby v každé tělocvičně byl 1 zkušený dospělák, 1 zkušený mladý a 1 mladý nováček.

Povinnosti rozhodčích:

·    Řídit utkání by měli pokud možno 2 rozhodčí, 3. rozhodčí buď zapisuje a je-li náhrada, má volno.

·    Po zápase zkontrolovat správnost zápisu, potvrdit podpisem, vyplnit hodnotící tabulku (jména a čísla hráčů, počet bodů) pro oba týmy, zápisy a tabulky předat na stolek výsledků (pod schody v přízemí) průběžně nebo nejpozději ihned po dohrání základního kola.

·    ZAJIŠŤOVAT  MINIMÁLNÍ PROSTOJE MEZI ZÁPASY, NAHÁNĚT TÝMY NA DALŠÍ UTKÁNÍ V PŘEDSTIHU.

schváleno 100% přítomných hlasů

4. Fair-play VÝZVA: HRAJME – KOUČUJME - ROZHODUJME - FANDĚME FÉR!

Pojďme zlepšit atmosféru na turnajích. V době, kdy není jasné, co bude možné zítra, je jednoznačně důležitější, že se turnaj uskuteční, než výsledek. Veďme své hráče, fanoušky i sebe k respektu mezi sebou navzájem a hlavně k rozhodčím a jejich rozhodnutím. Udělejme vše pro to, aby se incident z ledna 2020 již nikdy neopakoval. 

schváleno 100% přítomných hlasů

5. Registrace

Je potřeba zaregistrovat všechny nové dětské hráče do on-line databáze ČLU jako hráč interkrosu. Pouze na základě členské základny získává svaz prostředky na zajištění soutěží bez jakéhokoliv startovného -  tj. že vaše oddíly nemusí platit vůbec nic. 

schváleno 100% přítomných hlasů

6. HYGYENICKÉ PODMÍNKY – TESTOVÁNÍ

Protože se jedná u akce ve vnitřních prostorách s účastí nad 20 osob,  musí účastnící se týmy (kluby, oddíly) zajistit u svých členů a rodičů-diváků dodržování platných hygienických podmínek v době konání turnaje.

Tyto povinnosti vycházejí ze současných podmínek. Ty se však mohou v průběhu sezóny měnit a podle toho se budou měnit i požadavky na účastníky turnajů tak, aby se mohli konat bez rizika.

Berte prosím na vědomí tyto body a z nich vyplývajících povinností týmu:

V době konání turnajů nebude letos provozováno občerstvení

Nehrající doprovod musí nosit v uzavřených společných prostorách roušky

Účastníci (hráči, trenéři, rozhodčí) roušky nosit nemusí, ale musí mít platný certifikát o testování, očkování či prodělání nemoci Covid-19 v uplynulých 90 dnech.

Účastníky za svůj tým včetně doprovodu kontroluje zástupce týmu/klubu/oddílu/TJ – nejčastěji trenér

Každý tým musí odevzdat vyplněný formulář (příloha zápisu): SEZNAM ÚČASTNÍKŮ TURNAJE s označením doloženého certifikátu.

Martin Nešpor, 603 354 188,

 

Loading...

Interkros

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jaký formát má mít mužská soutěž sixes?
Celkem hlasů 193