Kongres

Na jaře každého roku se koná finanční kongres, na nemž se schvaluje finanční zpráva uplynulého roku a rozpočet pro následující období.

Jednou za dva roky na podzim se koná volební kongres, kde se volí noví zástupci do všech výborů a komisí.

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Soutěže ČSML
Celkem hlasů 191
Souhlasíte, aby se obě hlavní soutěže ČSML hrály souběžně během celé sezóny?