Lacrosse > Ženský lakros > Rozhodčí > Podmínky udělování licencí rozhodčích ČŽL, systém školení

Podmínky udělování licencí rozhodčích ČŽL, systém školení

 

Podmínky udělení licencí 2018/2019:

  • Znalost pravidel
  • Typ licence uděluje Komise pro rozhodčí průběžně, na základě plnění podmínek viz licence níže. 
      

Systém licencí pro rozhodčí ČŽL  

 

Licence  BÍLÁ 

Rozhodčí začátečník, absolvoval vstupní teoretické školení v rozsahu minimálně 3 hodin pod vedením školitele z Komise rozhodčích. Orientuje se v pravidlech, ovládá pravidla vztahující se k bezpečnosti hry (velké fauly). Rozhodčí s BÍLOU licencí píská samostatně jen juniorskou ligu. Seniorskou ligu píská pod vedením rozhodčího s ČERVENOU licencí a vyšší (jako stín). Pro dosažení MODRÉ licence má odpískáno minimálně 8 zápasů juniorské ligy a do další úrovně je doporučen Komisí rozhodčích.

 

Licence MODRÁ

Rozhodčí, který je schopný samostatně rozhodovat zápas dle pravidel IFWLA/FIL. Každý rok se účastní školení ČŽL k aktuálnímu výkladu pravidel. Zná pravidla, trestá a správně penalizuje nedovolenou hru, chápe principy kontroly a řízení hry. Rozhodčí s MODROU licencí píská samostatně juniorskou i seniorskou ligu. Pro dosažení ČERVENÉ licence rozhodčí absolvoval celou sezonu seniorské ligy ČZL, jeden mezinárodní turnaj, má odpískáno minimálně 12 zápasů v součtu 2 po sobě jdoucích let. Do další úrovně je doporučen Komisí rozhodčích.

 

Licence ČERVENÁ

Rozhodčí s praxí, který je schopný samostatně rozhodovat a řídit zápas dle pravidel IFWLA/FIL. Každý rok se účastní školení ČŽL k aktuálnímu výkladu pravidel. Rozhodčí píská pravidelně seniorskou ligu, jeho zkušenost se opírá buď o dlouholetou praxi, nebo aktivní působení mimo rámec domácí ligové soutěže. Ovládá pravidla a zná jejich aktuální interpretaci, trestá a správně penalizuje nedovolenou hru, dokáže kontrolovat/řídit hru, zná a používá pravidlo o výhodě. Rozhodčí s ČERVENOU licencí může vystupovat jako lead umpire v juniorské i seniorské lize a zápasový delegát, může reprezentovat ČŽL na mezinárodním poli. Rozhodčí s ČERVENOU licencí má povinnost se jako delegát nebo rozhodčí zúčastnit minimálně 12 seniorských zápasů a 2 mezinárodních turnajů v součtu 2 po sobě jdoucích let. Do další úrovně je doporučen Komisí rozhodčích s přihlédnutím k hodnocení zahraničního rozhodčího.
 

Licence ČERNÁ 

Špičkový domácí rozhodčí schopný kvalitně řídit zápasy na mezinárodní úrovni. Každý rok se účastní školení ČŽL k aktuálnímu výkladu pravidel a školení organizovaných ČŽL / FOIL /FIL / ELF nebo některým z národních svazů, aktivně se účastní zaškolování rozhodčích začátečníků/BÍLÁ licence a mentoringu rozhodčích licence MODRÉ a ČERVENÉ. Vystupuje jako lead umpire, rutinně ovládá pravidla a je schopen jejich interpretace, řídí hru s ohledem na její bezpečnost a plynulost. Řídí zápasy seniorské ligy, reprezentuje ČŽL na mezinárodním poli, zastupuje Komisi rozhodčích jako zápasový delegát, každoročně se účastní mezinárodních turnajů nebo ligových zápasů mimo ČR. Rozhodčí s ČERNOU licencí má povinnost se jako delegát nebo rozhodčí zúčastnit minimálně 12 seniorských zápasů v součtu 2 po sobě jdoucích let.

 

Licence FIL (mezinárodní)

Získává ji rozhodčí na mezinárodních akcích, kam je nominován KPR, a to přímo od zástupců FIL. Rozhodčí se stává mezinárodním po složení zkoušek dle pravidel FIL. FIL propůjčuje rozhodčímu tuto mezinárodní licenci na čtyři roky. Na tyto akce (obvykle MS) může být nominován jen držitel ČERNÉ licence. Všechny další podmínky jsou totožné s těmi pro ČERNOU licenci.

 

Delegát

Je nominován Komisí rozhodčích z řad rozhodčích ČERVENÉ, ČERNÉ a FIL licence jako dohled nad probíhajícím zápasem. Sleduje výkony rozhodčích ve hře, mentoruje, podporuje diskusi mezi rozhodčími o nejasnostech při rozhodování hry a s pomocí standardizovaného formuláře hodnotí výkon rozhodčích.

 

 

Přidělování licencí


Licence
 BÍLÁ
Na základě úspěšného absolvování vstupního teoretického školení v rozsahu minimálně 3 hodin pod vedením školitele z Komise rozhodčích je kandidátovi přidělena bílá licence.


Licence MODRÁ
Přiděluje na svých zasedáních Komise rozhodčích na základě doložené praxe a dosažení požadovaných kompetencí podloženého hodnoceními zápasových delegátů.


Licence ČERVENÁ
Přiděluje na svých zasedáních Komise rozhodčích na základě doložené praxe a dosažení požadovaných kompetencí podloženého hodnoceními zápasových delegátů.


Licence ČERNÁ

Přiděluje na svých zasedáních Komise rozhodčích na základě doložené praxe, dosažení požadovaných kompetencí podloženého hodnoceními zápasových delegátů a s přihlédnutím k hodnocení zahraničního rozhodčího.


Licence MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ
Uděluje FIL jako mezinárodní licenci.
Status Mezinárodní rozhodčí je bonusem každého rozhodčího, který této licence dosáhne.
Honorována bude stejně jako u držitele černé licence. 

 

 

Licence propůjčuje a odjímá Komise rozhodčích na základě výše uvedených kritérií
a dalších relevantních okolností. Rozsah požadované praxe může být v odůvodněných případech zkrácen.

Licence jsou propůjčovány na 2 roky.
Pokud rozhodčí nebude pískat NLŽL / ŽLŽL / WILL po dobu 12 měsíců, bude rozhodčímu
po této době automaticky snížena jeho současná licence následovně:

černá -> červená;   červená -> modrá;   modrá -> bílá

 

Systém školení pro rok 2019

Komise pro rozhodčí vypíše v dostatečném časovém předstihu pevné termíny školení rozhodčích následovně: 

Jarní část NLŽL / ŽLŽL
Výjezdný klinika pro rozhodčí mimo Prahu (30. 3. 2019)

Podzimní část NLŽL / ŽLŽL
Bude upřesněno později, pravděpodobně v týdnu před prvními zápasy (2 termíny), školení bude rozděleno na začátečníky a pokročilé

Případný třetí (a další) termín školení rozhodčích bude zpoplatněn následovně:
- Pokud se rozhodčí nestihnou zúčastnit prvních dvou pevných termínů, zajistí si školení u člena Komise rozhodčích, který má černou licenci.
- Cena školení: 100,- Kč 

 

Mezinárodní školení
Jsou zpravidla součástí významných mezinárodních turnajů a všech oficiálních soutěží pořádaných pod hlavičkou FIL a ELF.

 

 

 

 

 

Právě se hraje