Lacrosse > Mužský lakros > Registrace > Transfery hráčů

Transfery hráčů

Přestup, hostování nebo doplnění na soupisku

1. Kterákoliv ze zúčastněných stran (nový klub, původní klub, plnoletý hráč) Registrační komisi ČSML e-mailem (csml.registrace (zav) lacrosse.cz) oznámí úmysl přestoupit, hostovat, či dopsat na soupisku. V e-mailu uvede (nejlépe v této struktuře):

- jméno, příjmení a registrační číslo hráče,
- kontaktní e-mail a telefon hráče (v případě přestupu nebo hostování),
- zda se jedná o přestup, hostování, nebo doplnění na soupisku,
- nový klub (kam přestupuje, hostuje, případně na soupisku jakého družstva a jaké soutěže se dopisuje),
- u hostování délku hostování a soutěž.

2. Registrační komise rozešle oprávněným zástupcům zúčastněných stran formulář k vyplnění (souhlas/nesouhlas).

3. Po vyplnění zúčastněnými stranami Registrační komise rozhodne o přestupu, hostování či doplnění na soupisku a upraví záznam v databázi ČLU včetně účasti v soutěži. Stav řízení můžete sledovat na stránce Seznam přestupů a hostování (zde nejsou uvedeni volní hráči).

Upozornění: Přestupy/hostování upravuje Přestupní řád ČSML a mohou být omezeny přestupním obdobím dle propozic soutěže.

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Oznámkujte nové logo lakrosu jako ve škole
Celkem hlasů 426

  • 1 19% 19%
  • 2 21% 21%
  • 3 19% 19%
  • 4 20% 20%
  • 5 20% 20%