Lacrosse > Ženský lakros > Výkonný výbor ČŽL svolává kongres - kopie - kopie

Výkonný výbor ČŽL svolává kongres - kopie - kopie

29.1.2014

Výkonný výbor ČŽL svolává kongres - kopie - kopie

Výkonný výbor Českého ženského lakrosu svolává v souladu se stanovami ČŽL řádný kongres. Ten se bude konat v pondělí 24. března 2014 od 19.30 v hotelu Arbes (Victora Huga 3, Praha 5).

Prezence a kontrola plných mocí proběhne od 19.30 do 19.45. Po tomto termínu nebudou delegáti zaevidováni a nebudou mít oprávnění hlasovat.

Jednací řád kongresu:
1/ Výroční zpráva ČŽL, jejíž součástí je zpráva o hospodaření za rok 2013
2/ Výroční zprávy o činnosti Výkonného výboru, Kontrolní komise, Komise pro ligu a rozhodčí, Disciplinární komise, Juniorské komise a Komise pro rozvoj
3/ Zprávy o činnosti juniorské a seniorské reprezentace
4/ Návrh na úpravu výše členských příspěvků
5/ Návrh rozpočtu na rok 2014
6/ Diskuze a schválení případných návrhů členů ČŽL

Upozornění:
VV žádá o předložení návrhů pro schválení a diskuzi dle bodu 6/ v termínu do 10. března 2014, aby tyto návrhy mohly být v jednotlivých klubech prodiskutovány a delegáti znali názory členů, za které budou o těchto případných návrzích hlasovat.

Na kongresu je oprávněn hlasovat řádný člen ČŽL, o.s. a jimi zplnomocnění delegáti.

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jak by se měla jmenovat mužská soutěž v sixes?
Celkem hlasů 269