Lacrosse > Ženský lakros > Valná hromada České lakrosové unie - aktualizace - kopie

Valná hromada České lakrosové unie - aktualizace - kopie

5.3.2019

Valná hromada České lakrosové unie - aktualizace - kopie

Česká lakrosová unie si vás dovoluje pozvat na svou výroční valnou hromadu, která se koná dne 21. března 2019 od 18.00 hod. (pozor změna času) na adrese Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov (budova České unie sportu).

Program 

16.00 Prezence
(z každé sekce dva delegáti, delegační listina musí být schválena VV či VH sekce, dále bude přítomen současný VV ČLU, KK ČLU, generální sekretář ČLU a sekretář pro administrativu ČLU, hosté se musí 14 dnů předem objednat). VH ČLU je usnášeníschopná v případě účasti všech členů VH ČLU. Vaše účast je nutná!

16:15  Zahájení VH ČLU Ing. R. Pokorným, prezidentem ČLU
16:30  Dořešení pobočných spolků
16:50  Rozpočet 2019
17:00  Financování v roce 2018 a v roce 2019
17:40  Diskuse 
Plánované zakončení VH ČLU cca 18:00

 

 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jak by se měla jmenovat mužská soutěž v sixes?
Celkem hlasů 302