Lacrosse > Ženský lakros > Valná hromada České Lakrosové Unie, o.s. - kopie

Valná hromada České Lakrosové Unie, o.s. - kopie

6.3.2009

V neděli 19. dubna 2009 od 17:00 hodin se koná řádná Valná hromada ČLU  v zasedací místnosti firmy OVB na adrese Nádražní 90, Praha 5 - Smíchov

Program VH ČLU 

 

 • 17.00 - 17.15 Prezence - (z každého svazu dva kandidáti, delegační listina musí být schválena VV či VH svazu, dále bude přítomen současný VV ČLU, RK ČLU a sekretář ČLU, hosté se musí 14 dnů předem objednat). Pozor! VH ČLU je usnášeníschopná v případě účasti všech členů VH ČLU. Vaše účast je nutná!
 • 17.15 Zahájení VH ČLU prezidentem ČLU
 • 17.20 Zpráva o činnosti VV ČLU - Ing. R. Pokorný
 • 17.30 Výroční zpráva ČLU 2008 - JUDr. K. Poupě (Součástí této zprávy je i finanční zpráva ČLU - Ing. R. Pokorný)
 • 17.50 Zpráva o činnosti RK ČLU (Součástí této zprávy jsou informace o prováděných kontrolách činnosti VV ČLU v roce 2008 a výsledků těchto šetření.)
 • 18.00 Kooptace člena do VV ČLU za ČŽL - VV ČLU vzal na vědomí změnu zástupce za Český ženský lakros. Prozatímní zástupkyní za pí. Hardtovou svaz určil paní Janu Wolfovou. Oficiální změna proběhne na VH ČLU dne 19.4.2009.
 • 18.20 Rozpočet ČLU pro rok 2009
 • 18.40 Diskuse - Diskuse k práci České Lakrosové Unie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované zakončení VH ČLU cca 19.00

 

 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Oznámkujte nové logo lakrosu jako ve škole
Celkem hlasů 402

 • 1 19% 19%
 • 2 22% 22%
 • 3 19% 19%
 • 4 20% 20%
 • 5 19% 19%