Lacrosse > Ženský lakros > Specifika výživy sportujících dětí - kopie

Specifika výživy sportujících dětí - kopie

5.9.2018

Centrum celoživotního vzdělávání na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity připravilo seminář pro trenéry, rodiče sportujících dětí, volnočasové pracovníky a širokou veřejnost na téma Specifika výživy sportujících dětí.

Program a cíl
Výživa rostoucího organismu podstupujícího zátěž má svá specifika a zvýšené požadavky na kvalitu i kvantitu přijaté stravy. V kurzu se posluchači dozví v teoretické rovině zásady nutričních potřeb pro dětský organismus, ale také důležité praktické rady pro reálnou aplikaci v praxi. Praktické rady vycházejí z dlouholetých zkušeností přednášející.

Program bude rozdělen do několika částí – úvodní teoretické seznámení se zásadami stravování dětí, specifiky požadavků výživy dítěte. V další části budou posluchači seznámeni s praktickými ukázkami jídelníčku pro sportující děti, radami, jak jídelníček sestavit, i jak aplikovat v rámci různých aktivit souvisejících se sportovním výkonem – soustředění, závody, změna prostředí. Rady, jak řešit alternativní způsoby stravování dětí, jak předcházet poruchám příjmu potravy, změnám hmotnosti. Další část bude zaměřena na poskytnutí informací o doplňcích stravy, vhodných či nevhodných pro dětský organismus.

Cílem programu je seznámit trenéry, rodiče a sportovce se specifickými požadavky na stravování u dětských sportovců. S riziky vyplývajícími z nesprávného stravování. S úlohou rodiče či trenéra v zabezpečení stravy pro dítě. O roli výživy ve vztahu k tréninku, růstu, vývoji biologickému i psychologickému.

Další informace a možnost přihlášení zde.

 

 

 

 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jak by se měla jmenovat mužská soutěž v sixes?
Celkem hlasů 270