Lacrosse > Mládež > Specifika výživy sportujících dětí

Specifika výživy sportujících dětí

5.9.2018

Specifika výživy sportujících dětí

Centrum celoživotního vzdělávání na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity připravilo seminář pro trenéry, rodiče sportujících dětí, volnočasové pracovníky a širokou veřejnost na téma Specifika výživy sportujících dětí.

Program a cíl
Výživa rostoucího organismu podstupujícího zátěž má svá specifika a zvýšené požadavky na kvalitu i kvantitu přijaté stravy. V kurzu se posluchači dozví v teoretické rovině zásady nutričních potřeb pro dětský organismus, ale také důležité praktické rady pro reálnou aplikaci v praxi. Praktické rady vycházejí z dlouholetých zkušeností přednášející.

Program bude rozdělen do několika částí – úvodní teoretické seznámení se zásadami stravování dětí, specifiky požadavků výživy dítěte. V další části budou posluchači seznámeni s praktickými ukázkami jídelníčku pro sportující děti, radami, jak jídelníček sestavit, i jak aplikovat v rámci různých aktivit souvisejících se sportovním výkonem – soustředění, závody, změna prostředí. Rady, jak řešit alternativní způsoby stravování dětí, jak předcházet poruchám příjmu potravy, změnám hmotnosti. Další část bude zaměřena na poskytnutí informací o doplňcích stravy, vhodných či nevhodných pro dětský organismus.

Cílem programu je seznámit trenéry, rodiče a sportovce se specifickými požadavky na stravování u dětských sportovců. S riziky vyplývajícími z nesprávného stravování. S úlohou rodiče či trenéra v zabezpečení stravy pro dítě. O roli výživy ve vztahu k tréninku, růstu, vývoji biologickému i psychologickému.

Další informace a možnost přihlášení zde.

 

 

 

 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa