Lacrosse > Ženský lakros > Souhrn Volebního Kongresu ČŽL - kopie - kopie

Souhrn Volebního Kongresu ČŽL - kopie - kopie

18.12.2012

Souhrn Volebního Kongresu ČŽL - kopie - kopie

(ado) Dne 27. listopadu 2012 se konal Volební Kongres ČŽL.

Po prezenci a kontrole delegačních listin byly předsedkyněmi komisí představeny zprávy o činnosti.

Ve výroční zprávě ČŽL za rok 2012 byla na prvním místě zmíněna priorita rozvoje lakrosu. Dále je doporučováno zasílat před schůzkami komisí body programu, aby se tak zefektivnilo jednání a diskuze. Svaz se nadále bude spolupodílet na organizaci NLŽL, dětských sportovních dní, minifieldu, WILL a zapojení žákyň do ligy. V roce 2012 se reprezentace ženského lakrosu účastnila ME 2012 v Amsterdamu. Lakros byl prezentován na propagačních veřejných akcích pro mládež jako je Sporťáček a Ladronkafest. Všichni zástupci komisí a zájemci o podporu ženského lakrosu v Čechách se budou scházet pravidelně 1x za měsíc.

Zpráva o činnosti Výkonného Výboru v roce 2012 ukázala řešené body, kterými jsou například daňové přiznání, volba nového pokladníka a schůzka s účetní, stanovení kaucí za ligy WILL a NLŽL, nákup a pronájem nemovitosti, spolupráce s partnerem ČŽL Prague Sports s.r.o. a řešení situace přihlášení českého týmu na MS 2013.

Zpráva Kontrolní komise monitorovala v roce 2012 dění v ČŽL a Unii. Dle jejich kontroly zveřejnila počet setkání a vystavených zápisů ze schůzí všech komisí ČŽL.

Ve Zprávě Komise pro Ligu a Rozhodčí byly sepsány informace o Radě pro ligové soutěže, Radě rozhodčích a Trenérské radě. Činnost v období 2011/2012 zahrnovalo například zdokonalení online výsledkového systému, zdravotní prohlídky hráček NLŽL, organizace lig, ohodnocení rozhodčích. V budoucnu chce KPLR vytvořit online seznam registrovaných hráček, upravit licenční řád pro rozhodčí, aktivně se zapojit do programů FOIL, FIL a ELF pro vzdělávání rozhodčích a trenérů, rozšiřovat česko-německý pohár.

Komise pro rozvoj shrnula svou činnost za uplynulý rok – vedení webových stránek, založení trenérské knihovny, pořádání školení lakrosových trenérů a studentů VŠTVS Palestra. Byly zakoupeny lakrosové sady a zaplacen vstup na vzdělávací lakrosový program v USA pro trenérku Annu Dočkalovou. KPR zorganizovala prezentace lakrosu na propagačních akcích.

 

Po představení zpráv všech komisí proběhla jednohlasná volba prezidentky ČŽL, o.s., kterou se stala Veronika Brychcínová.

Do Výkonného Výboru byli zvoleni následující členové: Eva Mrlíková Tydlitátová (29 hlasů), Lenka Pešková (33 hlasů), Petra Špačková (11 hlasů) a Barbora Vinařová (18 hlasů). 

Kontrolní komise ČŽL: Kateřina Došlá (15 hlasů), Alice Králíčková (33 hlasů), Helena Putnová (14 hlasů), Lucie Růžková (15 hlasů) a Jana Řeháková (11 hlasů).

 

Na základě hlasování byly zvoleny do zbývajících komisí tyto předsedkyně:

Komise pro ligu a rozhodčí – Dominika Brožková (88 hlasů)

Disciplinární komise – Jana Palajíčková (59 hlasů); Eva Chudlařská získala 29 hlasů

Juniorská komise – Simona Baráková (88 hlasů); Iveta Drbohlavová získala 0 hlasů

Komise pro rozvoj – Veronika Brychcínová (88 hlasů)

Závěrem bylo prodiskutováno potvrzení od lékaře a registrační průkazy na zápasech lig ČŽL.

 

Celý zápis z Volebního Kongresu a všechny zprávy komisí si můžete prohlédnout zde.

 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Oznámkujte nové logo lakrosu jako ve škole
Celkem hlasů 427

  • 1 19% 19%
  • 2 21% 21%
  • 3 19% 19%
  • 4 20% 20%
  • 5 20% 20%