Přijatá rozhodnutí

(5) csml_vv_22_03_02
5.1 VV ČSML schválil propozice JLS 2021/22, finální znění zde 
5.2 VV ČSML schválil vyplacení odměn členům komise rozhodčích (Michal Chmelař 5 000 Kč, Martin Bartuška 2 500 Kč, M. Tilšer 2 500 Kč.
5.3 VV ČSML schválil návrh rozpočtu ČSML na rok 2022 (viz příloha A).
5.4 VV ČSML schválil vyplacení odměn trenérům reprezentací, které měly mít akce v roce 2021 (E. Moravec, L. Neužil, každý 10 000 Kč).
5.5 VV ČSML schválil vyplacení náhrad členům VV (Petr Chmelař 8 000 Kč, Michaela Zvarová 6 000 Kč, Jan Přib 8 000 Kč, Jiří Tilšer 8 000 Kč, Tomáš Žipaj 6 000 Kč).
5.6 VV ČSML schválil vyplacení odměny vedoucímu NBLL (Adam Šerpán 8 000 Kč + odměna 5 000 Kč).
5.7 VV ČSML schválil zprávu registrační komise ČSML, viz příloha B.
5.8 VV ČSML schválil prohlášení ČLU k ruské invazi na Ukrajinu.

csml_vh_22_03_05
Valná hromada pověřuje výkonný výbor ČSML vypracováním variantního návrhu řešení profesionalizace vedení ČSML včetně rozpočtu. Návrh předloží klubům do konce srpna 2022 k připomínkám.

(1) csml_vv_22_03_17
1.1 VV zvolil ze svého středu prezidentem ČSML Jiřího Tilšera a viceprezidentem ČSML Jana Přiba.
1.2 VV pověřil podáním daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob Jana Přiba.
1.3 VV pověřil Provedením změny zapsaných údajů ČSML do rejstříku spolků Jana Přiba.
1.4 VV schválil jako vedoucího registrační komise Petra Chmelaře.
1.5 VV schválil jmenování Daniela Bezecného vedoucím NFLL.

(2) csml_vv_22_04_07
2.1 VV rozhodl o vyslání SK Lacrosse Jižní Město na Ken Galluccio Cup 2022
2.2 VV rozhodl o nezřizování grantové komise
2.3 VV pověřil Jana Přiba přípravou podmínek příspěvků z Fondu rozvoje
2.4 VV pověřil DB a AŠ harmonizací termínových listin jednotlivých soutěží a zaznamenáním koordinačních schůzek do společného kalendáře
2.5 VV pověřil AŠ vytvořením návrhu koncepce reprezentačních úseků

(3) csml_vv_05_12
3.1 VV rozhodl o vyhlášení výběrového řízení na realizační tým pro MSf v San Diegu v roce 2023 a pověřil JP jeho vyvěšením na web
3.2 VV pověřil AŠ komunikací s manažery reprezentačních úseků za účelem předložení finálních soupisek pro MEb a MSf U21.
3.3 VV schválil prezentaci lakrosu v Jiřetíně pod Jedlovou a stanovil ve výši 1.000,- Kč / osoba, s maximální možnou účastí 3 osob
3.4 VV pověřil DB a JN přípravou nového návrhu odměňování rozhodčích v juniorských soutěžích.
3.5 VV rozhodnul o nepořizování pohárů pro vítěze jednotlivých kategorií JLL
3.6 VV pověřil jednotlivé členy VV přípravou návrhů řešení profesionalizace vedení ČSML a pověřil DB komunikaci se svazem amerického fotbalu
3.7 VV schválil marketingovou spolupráci s FOXLACROSSE SHOP a rozhodnul o koupi 1.200 míčků

(4) csml_vv_06_30

4.1 VV schválil nový návrh odměňování rozhodčích v juniorských soutěžích
4.2 VV přijal návrhy řešení profesionalizace ČSML k předložení valné hromadě ČSML
4.3 VV pověřil JP prověřením potřeby zajišťování zdravotních prohlídek
4.4 VV se jako kandidáty na prezidenta ELF rozhodl oslovit Petra Chmelaře a Pavla Semeráka
4.5 VV pověřil JN a JT vypracováním návrhu propozic JBLL 2022/2023
4.6 VV pověřil JN vytvořením návrhu dohody o spolupráci se společnostmi PROORMEDENT a FOX LACROSSE SHOP pro JBLL 2022/2023 

(5) csml_vv_08_16

5.1 VV pověřil JT dopracováním návrhu propozic JBLL 2022/2023 a jejich předání vedoucímu soutěže
5.2 VV pověřil JN dopracováním textu dohody o spolupráci se společnostmi PROORMEDENT a FOX LACROSSE SHOP na JBLL 2022/2023
5.3 VV pověřil AŠ dopracováním rozpočtu na MSf 2023 San Diego včetně přípravy
5.4 VV pověřil DB vypracováním rozpočtu na NFLL 2022/2023 
5.5 VV pověřil JT oslovením Nikolase Adámka, jakožto 1. náhradníka za odstoupivšího JN.

(6) csml_vv_09_19

6.1 VV pověřil JP vedení 2BLL
6.2 VV souhlasí s realizací zápasů JBLL U8 "volnější formou"
6.3 VV schválil pokračování finanční spoluúčasti ČSML na projektu Lakros do škol ve výši 10.000,- Kč / pololetí 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jak by se měla jmenovat mužská soutěž v sixes?
Celkem hlasů 270