Přijatá rozhodnutí/usnesení

(CSML_vv_19_01_20 per rollam 1)
1. VV schválil návrh rozpočtu ČSML na rok 2019 pro valnou hromadu
2. VV schválil zprávu RegKom (počty členů a hlasů na VH)
3. VV schválil směrnici ČSML č. 7/2019
4. VV ČSML stanovil termín valné hromady ČSML na 2. března 2019

(CSML_vv_19_04_26 per rollam 2)
5. VV ČSML schválil výplatu odměny vedoucímu JBLL 2018/19
6. V ČSML schválil propozice JFLL 2019
7. VV ČSML zvolil Petra Chmelaře prezidentem ČSML
8. VV schválil dotaci ve výši 25 000 Kč pro TJ Sokol Zbraslav

(CSML_vv_19_05_28 3)
9. VV ČSML schválil startovné pro JLL 2019/2020 (JBLL + JFLL) ve výši 4000 Kč za první družstvo, 2 000 Kč za druhé družstvo a 0 Kč za třetí a každé další družstvo v soutěži.
10. VV ČSML schválil vyplacení odměny vedoucímu JBLL.
11. VV ČSML schválil propozice NFLL 2019 s uvedenými úpravami.
12. VV ČSML schválil cíle pro rok 2019 a dlouhodobé cíle (2019-2022).
13. VV ČSML schválil přihlášku LK Ostrava Pitbulls do ČSML.
14. VV ČSML schválil vyslání rozhodčích M. Bartušku, R. Košťála, T. Roda a M. Tilšera na MSb a úhradu nákladů na jejich cestu.

(CSML_vv_19_07_15 per rollam 4)
15. VV schválil příspěvek pro reprezentaci do 15 000 Kč.
16. VV schválil příspěvek do 25 000 Kč na účast českého zástupce na KGC 2019.
17. VV schválil odměnu vedoucímu JLS Jakubovi Kološovi ve výši 2 000 Kč.
18. VV schválil odměnu vedoucímu NBLL Petrovi Chmelařovi ve výši 5 000 Kč. 

(CSML_vv_19_10_30 5)
19. VV jmenoval Adama Šerpána jako manažera reprezentačního týmu pro MEf 2020 ve Vratislavi
20. VV jmenoval Briana Witmer jako trenéra reprezentačního týmu pro MEf 2020 ve Vratislavi
21. VV stanovil konání valné hromady na 21. března 2020

(CSML_vv_19_12_31 per rollam 6)
22. VV schválil odměnu vedoucímu NFLL J. Přibovi ve výši 5000 Kč
23. Na žádost více než 1/3 členů ČSML schválil VV konání mimořádné valné hromady ČSML dne 5. ledna 2020.
24. VV schválil novelizovanou směrnici ČSML č. 7.1/2019 o výpočtu počtu hlasů na VH (a na mimořádné VH) ČSML

 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jak by se měla jmenovat mužská soutěž v sixes?
Celkem hlasů 272