Přijatá rozhodnutí/usnesení

(CSML_vv_19_01_20 per rollam 1)
1. VV schválil návrh rozpočtu ČSML na rok 2019 pro valnou hromadu
2. VV schválil zprávu RegKom (počty členů a hlasů na VH)
3. VV schválil směrnici ČSML č. 7/2019
4. VV ČSML stanovil termín valné hromady ČSML na 2. března 2019

(CSML_vv_19_04_26 per rollam 2)
1. VV ČSML schválil výplatu odměny vedoucímu JBLL 2018/19
2. VV ČSML schválil propozice JFLL 2019
3. VV ČSML zvolil Petra Chmelaře prezidentem ČSML
4. VV schválil dotaci ve výši 25 000 Kč pro TJ Sokol Zbraslav

(CSML_vv_19_05_28 3)
1. VV ČSML schválil startovné pro JLL 2019/2020 (JBLL + JFLL) ve výši 4000 Kč za první družstvo, 2 000 Kč za druhé družstvo a 0 Kč za třetí a každé další družstvo v soutěži.
2. VV ČSML schválil vyplacení odměny vedoucímu JBLL.
3. VV ČSML schválil propozice NFLL 2019 s uvedenými úpravami.
4. VV ČSML schválil cíle pro rok 2019 a dlouhodobé cíle (2019-2022).
5. VV ČSML schválil přihlášku LK Ostrava Pitbulls do ČSML.
6. VV ČSML schválil vyslání rozhodčích M. Bartušku, R. Košťála, T. Roda a M. Tilšera na MSb a úhradu nákladů na jejich cestu.

(CSML_vv_19_07_15 per rollam 4)
1. VV schválil příspěvek pro reprezentaci do 15 000 Kč.
2. VV schválil příspěvek do 25 000 Kč na účast českého zástupce na KGC 2019.
3. VV schválil odměnu vedoucímu JLS Jakubovi Kološovi ve výši 2 000 Kč.
4. VV schválil odměnu vedoucímu NBLL Petrovi Chmelařovi ve výši 5 000 Kč. 

Právě se hraje