Přijatá rozhodnutí/usnesení

(CSML_vv_19_01_20 per rollam)
1. VV schválil návrh rozpočtu ČSML na rok 2019 pro valnou hromadu
2. VV schválil zprávu RegKom (počty členů a hlasů na VH)
3. VV schválil směrnici ČSML č. 7/2019
4. VV ČSML stanovil termín valné hromady ČSML na 2. března 2019

(CSML_vv_19_04_26 per rollam)
1. VV ČSML schválil výplatu odměny vedoucímu JBLL 2018/19
2. VV ČSML schválil propozice JFLL 2019
3. VV ČSML zvolil Petra Chmelaře prezidentem ČSML
4. VV schválil dotaci ve výši 25 000 Kč pro TJ Sokol Zbraslav

(CSML_vv_19_05_28)
1. VV ČSML schválil startovné pro JLL 2019/2020 (JBLL + JFLL) ve výši 4000 Kč za první družstvo, 2 000 Kč za druhé družstvo a 0 Kč za třetí a každé další družstvo v soutěži.
2. VV ČSML schválil vyplacení odměny vedoucímu JBLL.
3. VV ČSML schválil propozice NFLL 2019 s uvedenými úpravami.
4. VV ČSML schválil cíle pro rok 2019 a dlouhodobé cíle (2019-2022).
5. VV ČSML schválil přihlášku LK Ostrava Pitbulls do ČSML.
6. VV ČSML schválil vyslání rozhodčích M. Bartušku, R. Košťála, T. Roda a M. Tilšera na MSb a úhradu nákladů na jejich cestu.

Právě se hraje