Lacrosse > Pozvánka na valnou hromadu ČLU

Pozvánka na valnou hromadu ČLU

Pozvánka na valnou hromadu ČLU

Prezident České lakrosové unie svolává valnou hromadu, jejíž zasedání se bude konat dne 11. října 2023 od 17.00 hod. na adrese Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov (v budově České unie sportu, z.s., zasedací místnost č. 234).  

Program jednání:

16.45–17.00 hod. Prezence
(z každého svazu 2 delegáti, kteří musí být schváleni VV či VH příslušného svazu - delegační listina, navržení kandidáti, současný VV a KK, generální sekretář, sekretář pro administrativní činnost, účetní a hosté, kteří se musí 14 dnů před konám VH předem objednat)

Pozor! VH ČLU je usnášeníschopná v případě účasti všech členů VH ČLU.

17.00 hod. Zahájení VH ČLU Ing. R. Pokorným, prezidentem ČLU
17.05 hod. Plnění rozpočtu v roce 2023 a plán rozpočtu na rok 2024
17.30 hod. Významné akce v roce 2024
17.45 hod. Volba nového výkonného výboru ČLU, prezidenta ČLU, generálního sekretáře ČLU a kontrolní komise ČLU

Valná hromada ČLU bude volit na nové funkční období prezidenta ČLU, další dva členy VV ČLU, generálního sekretáře a tři členy KK ČLU.

Kandidátní listiny se jmény kandidátů do VV ČLU a do KK ČLU (2 kandidáti do každého orgánu ČLU) je třeba poslat do 14 dní před konáním VH na adresy rpokorny@lacrosse.cz; Andrea.Vokata@seznam.cz - tedy do 27. září 2023. Návrh nového zástupce musí schválit váš VV či VH dle stanov vašeho svazu.  

18.00 hod. Diskuse
Plánované zakončení VH ČLU cca 18.30 hod.

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa