Lacrosse > Mužský lakros > Pozvánka na valnou hromadu ČSML

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

13.2.2021

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

Výkonný výbor ČSML si vás dovoluje pozvat na valnou hromadu ČSML. Vzhledem k situaci ČSML stanovil tři možné termíny konání valné hromady s tím, že pokud nebude možné uspořádat VH prezenčně v termínu prvním, platí termín druhý atd. Nebude-li možné VH uspořádat ani ve třetím termínu, bude se VH konat distančně ihned poté. Návrhy na body jednání zasílejte výkonnému výboru.

1. termín: sobota 13. března od 10.30 hod., místo bude upřesněno (Praha)
2. termín: pátek 26. března od 19.30 hod. (místo by případně mohlo být podle konání NFLL)
3. termín: pátek 9. dubna od 19.30 hod. (místo by případně mohlo být podle konání NFLL)

Program:
1. Prezence
2. Seznámení se zprávou Registrační komise (počty hlasů)
3. Volba předsednictva VH
4. Schválení programu VH
5. Přednesení zprávy o činnosti VV a hlasování o ní
6. Přednesení zprávy o činnosti Kontrolní komise a hlasování o ní
7. Přednesení zprávy o činnosti Disciplinární komise a hlasování o ní
8. Přednesení zprávy o činnosti KR ČSML a hlasování o ní
9. Přednesení zprávy o hospodaření ČSML a hlasování o ní
10. Schválení rozpočtu ČSML na rok 2021
11. Volba Kontrolní komise ČSML (tři členové a jeden náhradník)
11. Volba Disciplinární komise ČSML (tři členové a jeden náhradník)
12. Schválení dvou delegátů na VH ČLU
13. Úprava čl. VI, odst. 2 stanov - snížení počtu členů VV na 5 (sladění s čl. IV odst. 4 písm h))
14. Zpráva o ČLU
15. Zpráva o přípravě na MEf 2021, MEfU20 2022 a MSb 2022
16. Diskuse  

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jak by se měla jmenovat mužská soutěž v sixes?
Celkem hlasů 270