Lacrosse > Mužský lakros > Pozvánka na valnou hromadu ČSML

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

23.1.2018

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

VV ČSML si vás dovoluje pozvat na valnou hromadu ČSML, která se koná v sobotu 17. února od 10.30 hod. ve Sportovní hale Radotín, U starého stadionu 9, Praha 5, 153 00 Praha 5 – Radotín.

Za každý klub se mohou valné hromady zúčastnit dva pověření členové. Další hosté se musí předem ohlásit u VV. Počty hlasů jsou určeny klíčem podle stanov. Podklady rozešle VV nejpozději 12. února.

Program valné hromady

1) Volba předsednictva VH
2) Schálení programu VH
3) Schválení zprávy o činnosti VV a kontrolní komise
4) Schválení zprávy o hospodaření ČSML a zprávy o plnění usnesení VH (výroční zpráva ČSML)
5) Schválení rozpočtu ČSML na rok 2018
6) Volba 2 náhradníků pro případ kooptace do VV a 1 náhradníka pro případ kooptace do kontrolní komise dle stanov
7) Změna intervalu funkčních období orgánů volených VH (aby nedocházelo k volbě všech orgánů na jedné VH) (návrh: VV konec 2019, kontrolní komise a disciplinární komise – prodloužení období do 2020, komise rozhodčích – prodloužení období do 2021, případně jiné řešení)
8) Diskuse

Návrhy na další body jednání zašlete s dostatečným předstihem VV.

Před valnou hromadou se od 9.30 hod. uskuteční schůzka klubů JLL ohledně Juniorské fialdlakrosové ligy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jaký formát má mít mužská soutěž sixes?
Celkem hlasů 203