Lacrosse > Mužský lakros > Pozvánka na valnou hromadu ČSML

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

23.1.2018

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

VV ČSML si vás dovoluje pozvat na valnou hromadu ČSML, která se koná v sobotu 17. února od 10.30 hod. ve Sportovní hale Radotín, U starého stadionu 9, Praha 5, 153 00 Praha 5 – Radotín.

Za každý klub se mohou valné hromady zúčastnit dva pověření členové. Další hosté se musí předem ohlásit u VV. Počty hlasů jsou určeny klíčem podle stanov. Podklady rozešle VV nejpozději 12. února.

Program valné hromady

1) Volba předsednictva VH
2) Schálení programu VH
3) Schválení zprávy o činnosti VV a kontrolní komise
4) Schválení zprávy o hospodaření ČSML a zprávy o plnění usnesení VH (výroční zpráva ČSML)
5) Schválení rozpočtu ČSML na rok 2018
6) Volba 2 náhradníků pro případ kooptace do VV a 1 náhradníka pro případ kooptace do kontrolní komise dle stanov
7) Změna intervalu funkčních období orgánů volených VH (aby nedocházelo k volbě všech orgánů na jedné VH) (návrh: VV konec 2019, kontrolní komise a disciplinární komise – prodloužení období do 2020, komise rozhodčích – prodloužení období do 2021, případně jiné řešení)
8) Diskuse

Návrhy na další body jednání zašlete s dostatečným předstihem VV.

Před valnou hromadou se od 9.30 hod. uskuteční schůzka klubů JLL ohledně Juniorské fialdlakrosové ligy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právě se hraje

 

Anketa

Časový limit
Celkem hlasů 136
Byli byste pro zavedení útočného času v NFLL?