Lacrosse > Mužský lakros > Pozvánka na valnou hromadu ČSML

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

7.5.2015

Výkonný výbor ČSML svolává řádnou valnou hromadu ČSML. Valná hromada se bude konat v sobotu dne 23.5. od 10:00 v zasedací místnosti Sportovní haly Radotín (U Starého stadionu 1585/9).

 

Program valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba pracovního předsednictva VH

3. Schválení návrhu programu VH

4. Zpráva o činnosti VV ČSML za rok 2014

5. Zpráva o hospodaření ČSML za rok 2014

6. Zpráva o činnosti KDK za rok 2014

7. Zpráva o činnosti KR za rok 2014

8. Zpráva o činnosti ČLU za rok 2014

9. Zpráva z NBLL 2014

10. Zpráva z NFLL 2014

11. Zpráva o juniorských soutěžích 2014/15

12. Zpráva o účasti ČR na MS 2014 v Denveru

13. Informace o přípravách na WILC 2015

14. Informace o přípravách na ME 2016

15. Informace o neúčasti ČR na MS 2016 U19

16. Diskuse a hlasování o návrzích na organizaci soutěží organizovaných ČSML (NBLL, NFLL, ....)

17. Různé, diskuse

18. Ukončení VH

 

Těšíme se na hojnou účast všech zástupců klubů!

Za výkonný výbor ČSML
Pavel Semerák

 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa