Lacrosse > Mužský lakros > Pozvánka na valnou hromadu ČSML

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

30.1.2024

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

(jnp) Výkonný výbor Českého svazu mužského lakrosu, z.s. svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 10. března 2024 od 13:00 hod. v malém sále Sokolovny Radotín na adrese Vykoukových 622/2, Praha 5 - Radotín.

Program jednání valné hromady je následující:

1) Prezence

2) Seznámení se se zprávou Registrační komise (počty hlasů)

3) Volba předsedy VH a zapisovatele

4) Schválení programu VH

5) Schválení zprávy o činnosti VV

6) Schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise ČSML

7) Schválení zprávy o činnosti Disciplinární komise ČSML

8) Schválení zprávy o činnosti Komise rozhodčích ČSML

9) Schválení zprávy o hospodaření ČSML

10) Změna stanov a Sazebníku trestů Kontrolního a Disciplinárního řádu ČSML

11) Volba členů Kontrolní komise a Disciplinární komise ČSML

12) Schválení rozpočtu ČSML na rok 2024

13) Formát fieldlakrosových / sixes soutěží

14) Kontrola kontaktních údajů

15) Diskuse

16) Ukončení

Všechny osoby, které budou na valné hromadě ČSML výkonný výbor žádá, aby s sebou měly platný doklad totožnosti a případně plnou moc. Výkonný výbor upozorňuje, že pokud nebude možné totožnost určité osoby ověřit dle platného dokladu, nebude takové osobě umožněno hlasovat.

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Oznámkujte nové logo lakrosu jako ve škole
Celkem hlasů 346

  • 1 18% 18%
  • 2 23% 23%
  • 3 20% 20%
  • 4 20% 20%
  • 5 19% 19%