Lacrosse > Mužský lakros > Pozvánka na valnou hromadu ČSML

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

4.2.2022

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

Výkonný výbor ČSML si dovoluje pozvat zástupce členských klubů na řádnou valnou hromadu ČSML, která proběhne dne 5. března 2022 od 10.30 hod. v zasedací místnosti Sportovní haly Radotín na adrese U Starého stadionu 1585/9, Praha 5 – Radotín.

Valné hromady se mohou zúčastnit dva určení zástupci z každého klubu, představitelé komisí a výborů ČSML, zástupci ČLU. Ostatní zájemci o účast musejí o svém zájmu předem informovat VV ČSML.

Program:
1) Prezence
2) Seznámení se zprávou Registrační komise (počty hlasů)
3) Volba předsedy VH a zapisovatele
4) Schválení programu VH
5) Schválení zprávy o činnosti VV
6) Schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise ČSML
7) Schválení zprávy o činnosti Disciplinární komise ČSML
8) Schválení zprávy o činnosti Komise rozhodčích ČSML
9) Schválení zprávy o hospodaření ČSML
10) Schválení rozpočtu ČSML na rok 2022
11) Volba výkonného výboru ČSML na funkční období do valné hromady za rok 2024 (rok 2025)
12) Volba dvou delegátů na VH ČLU
13) Profesionalizace vedení ČSML
14) Kontrola kontaktních údajů
15) Diskuse
16) Ukončení

Změny programu vyhrazeny. Návrhy na doplnění bodů zasílejte do konce února výkonnému výboru.  

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jak by se měla jmenovat mužská soutěž v sixes?
Celkem hlasů 95