Lacrosse > Mužský lakros > Pozvánka na valnou hromadu ČSML

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

23.4.2021

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

VV ČSML si vás dovoluje pozvat na valnou hromadu ČSML, která proběhne online (Google Meet) ve čtvrtek 29. dubna od 19.00 hod. (s případným pokračováním v pátek 30. dubna od 19.30 hod.).

Program jednání:
(1)     Seznámení se zprávou Registrační komise (počty hlasů)
(2)     Souhlas s distančním konáním
(3)     Volba předsedy VH a zapisovatele
(4)     Schválení programu VH
(5)     Schválení zprávy o činnosti VV
(6)     Schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise ČSML
(7)     Schválení zprávy o činnosti Disciplinární komise ČSML
(8)     Schválení zprávy o činnosti Komise rozhodčích ČSML
(9)     Schválení zprávy o hospodaření ČSML
(10)   Schválení rozpočtu ČSML na rok 2021
(10)  Volba Kontrolní komise na funkční období 2021 až 2024 
(11)  Volba dvou delegátů na VH ČLU
(12)  Úprava stanov ČSML
(13) Diskuse
(14) Ukončení

Jména a e-mailové adresy zástupců klubů pověřených účastí na VH ČSML zasílejte výkonnému výboru nebo přímo prezidentovi.

Žádosti hostů o umožnění účasti na VH zasílejte tamtéž.

Na stejnou adresu rovněž zasílejte návrhy dalších bodů, které chcete zařadit do progranu jednání VH.

Adresa jednací místnosti bude zaslána na sdělené adresy během středy nebo čtvrtka. 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jaký formát má mít mužská soutěž sixes?
Celkem hlasů 203