Lacrosse > Mužský lakros > Pozvánka na valnou hromadu ČSML

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

23.2.2023

Pozvánka na valnou hromadu ČSML

(jnp) Výkonný výbor Českého svazu mužského lakrosu svolává valnou hromadu, jejíž zasedání se bude konat dne 25. března 2022 od 15.00 hod. v malém sále Sokolovny Radotín na adrese Vykoukových 622/2, Praha 5 – Radotín.

Program valné hromady bude následující:

1) Prezence
2) Seznámení se zprávou Registrační komise (počty hlasů)
3) Volba předsedy VH a zapisovatele
4) Schválení programu VH
5) Schválení zprávy o činnosti VV
6) Schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise ČSML
7) Schválení zprávy o činnosti Disciplinární komise ČSML
8) Schválení zprávy o činnosti Komise rozhodčích ČSML
9) Schválení zprávy o hospodaření ČSML
10) Volba náhradníků členů VV
11) Volba členů Komise rozhodčích ČSML
12) Schválení rozpočtu ČSML na rok 2023
13) Kontrola kontaktních údajů
14) Diskuse
15) Ukončení

Všechny osoby, které budou na valné hromadě Českého svazu mužského lakrosu, z.s.. výkonný výbor žádá, aby měly s sebou platný doklad o své totožnosti a případně plnou moc. Výkonný výbor upozorňuje, že pokud nebude možné totožnost určité osoby ověřit dle platného dokladu, nebude takové osobě umožněno hlasovat.

Současně s valnou hromadou Českého svazu mužského lakrosu proběhne též valná hromada České lakrosové unie - Sekce mužského lakrosu.

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa