Organizační řád NLŽL 2013

Organizační řád národní ligy ženského lakrosu pro sezónu 2013

 

1. Organizátor soutěže:

Český ženský lakros (dále jen ČŽL), zastoupený Kateřinou Dvořákovou, vedoucím ligy

 

2. Účastníci soutěže:

LCC Piranhas

LCC Girlz

TJ SIS Flamingo

LC Jižní Město

 

3. Forma soutěže:

Účastníci se střetnou formou vzájemných zápasů v předem stanovených termínech. Play off proběhne poslední hrací víkend a to 8. 6. 2013.

Za výhru se udělují 3 body, za plichtu 2, prohra 0 bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje: vzájemný zápas, celkový rozdíl vstřelených a obdržených branek, nakonec hod mincí.

Každý hrací den má přidělený tým, který ho organizuje (11.5.2013 LCC G, 12.5.2013 LCC P, 25.5.2013 SIS F, 26.5.2013 LCJM a 8.6.2013 KPLR).

Po celou ligu platí zákaz hostování, hostovat smí pouze brankář (a to pouze 1. týmu za celou soutěž), soupisky jsou uzavřené a platné po celou dobu ligy. Další výjimky jsou povoleny jen po odsouhlasení KPLR. Každý hráč musí být registrován v ČŽL a mít platnou lékařskou prohlídku. Toto kontroluje rozhodčí před zahájením zápasu v registračním průkazu.

Tým, který kontumuje více, jak jeden zápas je vyřazen ze soutěže a potrestán dle disciplinárního řádu. Týmu LCC Piranhas smí pískat pouze rozhodčí, který není z klubu LCC Radotín.

Celá soutěž bude odehrána podle platných pravidel ČŽL. 11 + 1 hráčů, 2x30min running time, poslední 2 minuty se stopují.

 

4. Povinnosti organizátora soutěže:

a/ zajistit regulérní průběh soutěže

b/ zajistit na každé utkání zápisy

c/ vést statistiku soutěže a průběžně o ní informovat účastníky (přes web – ofotit zápisy a dát na laxczgooglegroups.com)

d/ provést vyhodnocení soutěže

e/ evidovat tresty hráček (žluté a červené karty)

f/ zajistit hrací plochu a šatny

g/ domácí tým je povinen zajistit k určenému zápasu jednoho zapisovatele / časoměřiče. V případě, že se tak nestane, je zápas kontumován ve prospěch soupeře.

 

5. Povinnosti účastníka soutěže:

a/ Do 27. 04. 2013 předat organizátorovi soutěže soupisku hráček a zaplatit kauci 2000 Kč.

b/ Hráčky hrající první utkání pod hlavičkou ČŽL musí k zápasu nastoupit s platnou zdravotní prohlídkou (mladší 18 let) nebo podepsat formulář hry na vlastní nebezpečí. Přihláška ČZL musí být bezpodmínečně podepsána a odevzdána před nastoupením k prvnímu  zápasu. Tento start bude na přihlášku zaznamenán. Zahraniční účastnící musí podepsat formulář hry na vlastní nebezpečí a nemusí být členy ČŽL.

c/ Dostavit se na zápas, čekací doba je 15 minut, po jejím uplynutí je zápas kontumován.

d/ Nastoupit v jednotných dresech s čísly vepředu i vzadu. V případě shodných barev dresů určuje barvu dresů hostující družstvo (pozn. dle zápisu o zápase, první je uvedeno domácí družstvo a druhé hostující).

e/ Hráčky mladší 18 -ti let jsou povinny mít platnou lékařskou prohlídku, a k zápasu nastoupit s ochrannými brýlemi a s chrániči na zuby. Chrániče na zuby jsou povinny mít všechny hráčky bez rozdílu věku.

f/ Řídit se stanovami ČŽL a rozhodnutími VV ČŽL, podporovat rozvoj a popularizaci lakrosu, sportovně vystupovat během utkání i mimo hrací dobu.

 

6. Rozhodčí:

a/ rozhodčí jsou povinni dostavit se na zápas nejméně 15 min. před jeho plánovaným začátkem a provést kontrolu hrací plochy a především brán. V případě zjištění nedostatků mají právo požadovat po pořadateli uvedení do regulérního stavu. Pořadatel je pak povinen tyto požadavky rozhodčích splnit.

b/ pokud rozhodčí uzná hrací plochu nebo podmínky nezpůsobilým ke hře, má právo utkání odložit

c/ rozhodčí jsou povinni zajistit od obou kapitánů podepsání zápisu o utkání a jsou zodpovědní za zaznamenání do zápisu o utkání všech udělených karet, trestů a případných dalších mimořádných okolností.

d/ rozhodčí jsou povinni zkontrolovat platné registrace hráček viz.článek 3

e/ odměna rozhodčích 50-200 Kč dle platného výnosu finančního kongresu.

 

7. Závěrečná ustanovení:

Tento organizační řád je závazný pro všechny účastníky NLŽL soutěže. Provinění proti tomuto organizačnímu řádu se trestá podle Disciplinárního řádu a dodatku disciplinárního řádu. Proti rozhodnutí se lze do 14 dnů odvolat k VV ČŽL, jehož rozhodnutí je konečné.

 

V Praze 2013

 

za Český ženský lakros: Kateřina Dvořáková, vedoucí ligy

 
Loading...

Národní liga ženského lakrosu 2013

  • Organizační řád NLŽL 2013

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Jaký formát má mít mužská soutěž sixes?
Celkem hlasů 203