Lacrosse > Ženský lakros > Duální kariéra - kopie

Duální kariéra - kopie

16.4.2017

Duální kariéra - kopie

Český olympijský výbor spouští v rámci Duální kariéry nový program finanční podpory vzdělávacích a rozvojových aktivit pro úspěšné sportovce. Ti mají možnost požádat o finanční podporu, která jim pomůže v rozvoji po sportovní kariéře.

Program je zaměřen na vrcholové sportovce, kteří reprezentovali na mezinárodní scéně, a největší podpora bude náležet medailistům z velkých akcí typu olympijských her, mistrovství světa či Evropy.

Na rozhodnutí o přidělení finanční podpory bude mít vliv několik faktorů, především celkové finanční prostředky alokované pro tento program, dále doložené sportovní výsledky a v neposlední řadě kvalita zpracování žádosti.

Veškeré informace naleznete na webu Duální kariéry, podrobná pravidla pro čerpání finančních příspěvků z programu Duální kariéra naleznete zde.

V případě nejasností se můžete obrátit také na administrátora programu Martinu Voříškovou 

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa