Lacrosse > ČLU svolává mimořádnou valnou hromadu

ČLU svolává mimořádnou valnou hromadu

4.8.2017

Česká lakrosová unie, z.s. svolává mimořádnou valnou hromadu. VH se uskuteční dne 4. září 2017 v 17.30 hod. na adrese Nad Santoškou 27, Praha 5 - Smíchov.  

Program:
17.30–17.45 hod. Prezence
Z každé sekce dva delegáti, delegační listina musí být schválena VV či VH sekce, dále bude přítomen současný VV ČLU, KK ČLU, generální sekretář ČLU a sekretář pro administrativu ČLU, hosté se musí 14 dnů předem objednat.

18.30 hod. Diskuse 

Pozor! VH ČLU je usnášeníschopná v případě účasti všech členů VH ČLU.

  

 

 

 

 

Plánované zakončení VH ČLU cca 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 4.8.2017

 

Právě se hraje

 

Anketa

Časový limit
Celkem hlasů 115
Byli byste pro zavedení útočného času v NFLL?