Lacrosse > Mužský lakros > Registrace > Chci provést přestup/hostování

Chci provést přestup/hostování

1. Hráč vyplní a podepíše přestupní lístek a nechá jej potvrdit mateřským klubem.

2. Přestupní lístek s potvrzením mateřského klubu zašle Registrační komisi ČSML (lze e-mailem: csml.registrace (zav) lacrosse.cz).

3. Registrační komise do 7 dnů rozhodne o přestupu/hostování, uvědomí zúčastněné a upraví záznam v databázi ČLU včetně účasti v soutěži. Stav řízení můžete sledovat na stránce Seznam přestupů a hostování.

Upozornění: Přestupy/hostování upravuje Přestupní řád ČSML a mohou být omezeny přestupním obdobím dle propozic soutěže. Poplatek za přestup/hostování byl zrušen.

 

ZAPOJTE SE DO TESTOVÁNÍ E-OHLAŠOVÁNÍ PŘESTUPŮ!

Momentálně běží v testovacím režimu e-ohlašování přestupů a hostování v ČSML pomocí Formuláře Google.

Chcete-li provést přestup/hostování, kdokoliv ze zúčastněných stran (nový klub, původní klub, plnoletý hráč) Registrační komisi ČSML volně emailem oznámí úmysl přestoupit nebo hostovat (pokud toto ohlašuje někdo jiný než hráč, je třeba uvést kontaktní email a telefon na hráče), Registrační komise rozešle zůčastněným formulář k vyplnění (souhlas/nesouhlas).

Než skončí testovací běh (podle výsledků cca konec října), bude stále nezbytné vyplňovat i přestupní lístek (viz výše).

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Soutěže ČSML
Celkem hlasů 146
Souhlasíte, aby se obě hlavní soutěže ČSML hrály souběžně během celé sezóny?