Lacrosse > Mužský lakros > Registrace > Chci provést přestup/hostování

Chci provést přestup/hostování

1. Kterákoliv ze zúčastněných stran (nový klub, původní klub, plnoletý hráč) Registrační komisi ČSML e-mailem oznámí úmysl přestoupit nebo hostovat. V e-mailu uvede (nejlépe v této struktuře):
- jméno a registrační číslo hráče,
- kontaktní e-mail a telefon hráče,
- zda se jedná o přestup, nebo hostování,
- nový klub (kam přestupuje/hostuje),
- u hostování délku hostování a soutěž.

2. Registrační komise rozešle oprávněným zástupcům zúčastněných stran formulář k vyplnění (souhlas/nesouhlas).

3. Po vyplnění zúčastněnými stranami Registrační komise rozhodne o přestupu/hostování a upraví záznam v databázi ČLU včetně účasti v soutěži. Stav řízení můžete sledovat na stránce Seznam přestupů a hostování.

Upozornění: Přestupy/hostování upravuje Přestupní řád ČSML a mohou být omezeny přestupním obdobím dle propozic soutěže. Poplatek za přestup/hostování byl zrušen.

Nábor

www.lacrosse.cz/nabor1

Právě se hraje

 

Anketa

Oznámkujte nové logo lakrosu jako ve škole
Celkem hlasů 346

  • 1 18% 18%
  • 2 23% 23%
  • 3 20% 20%
  • 4 20% 20%
  • 5 19% 19%