Rozvoj

 
Granty

ČSML každoročně uděluje granty pro členské kluby. Granty se přidělují na akce zaměřené na rozvoj nebo založení lakrosových týmů a na juniorský lakros. Termín pro podání žádostí je každoročně do 31. května. Žádosti se podávají koordinátorovi grantového programu ČSML (viz kontakty). Přehled přidělených grantů v minulých letech je k dispozici na požádání u koordinátora grantového programu. Vzor žádosti naleznete zde (připravuje se). více

Patroni

ČSML prostřednictvím jednotlivých zavedených klubů, tzv. patronů, podporuje zakládání a podporu nových týmů mimo Prahu. „Patron“ poskytuje nově vznikjícímu klubu herní know-how, zatímco ČSML administrativní a materiální podporu, zejména možnost propůjčení sady lakrosek, a patronským klubům proplácí cestovné na základě žádosti podané odpovědné osobě (viz sekce Kontakty). Vzor žádosti naleznete zde (připravuje se). více

8.10.2013 Lakros do škol

Česká lakrosová unie vyhlašuje projekt podpory nových lokálních soutěží určených pro nové sportovní kroužky věnující se interkrosu. více

Anketa

Vítěz Memoriálu AH
Celkem hlasů 16
Oplatí LCC Warriorům ve finále MAH loňskou porážku?