Lacrosse > Mužský lakros > Rozvoj a granty

Rozvoj a granty

 
Granty

ČSML i letos v roce 2017 uděluje granty pro členské kluby. Granty se přidělují na akce zaměřené na rozvoj nebo založení lakrosových týmů a na juniorský lakros. Termín pro podání žádostí je každoročně do 31. května. Žádosti se podávají výkonnému výboru ČSML (viz kontakty). Přehled přidělených grantů v minulých letech je k dispozici na požádání u koordinátora grantového programu. Formulář žádosti naleznete zde. více

Patroni

ČSML prostřednictvím jednotlivých zavedených klubů, tzv. patronů, podporuje zakládání a podporu nových týmů mimo Prahu. „Patron“ poskytuje nově vznikajícímu klubu herní know-how, zatímco ČSML administrativní a materiální podporu, zejména možnost propůjčení sady lakrosek, a patronským klubům proplácí zpětně cestovné na základě žádosti podané výkonnému výboru ČSML (viz Kontakty). Formulář žádosti naleznete zde. Žádost lze podat kdykoliv, žádost se podává zpětně. více

8.10.2013 Lakros do škol

Česká lakrosová unie vyhlašuje projekt podpory nových lokálních soutěží určených pro nové sportovní kroužky věnující se interkrosu. více

12.5.2017 Program Zámoří

ČSML nabízí možnost získat příspěvek na výdaje spojené s působením mladých hráčů v zámořských lakrosových soutěžích či na zámořských školách, pokud současně se studiem hrají v nějaké soutěži. Jedná se o pobyty v Kanadě, USA nebo Anglii. více

Anketa

Nové značky soutěží ČSML
Celkem hlasů 64
Jak se vám líbí nové značky soutěží ČSML?