Granty

ČSML i letos v roce 2017 uděluje granty pro členské kluby. Granty se přidělují na akce zaměřené na rozvoj nebo založení lakrosových týmů a na juniorský lakros. Termín pro podání žádostí je každoročně do 31. května. Žádosti se podávají výkonnému výboru ČSML (viz kontakty). Přehled přidělených grantů v minulých letech je k dispozici na požádání u koordinátora grantového programu. Formulář žádosti naleznete zde.

Anketa

Mistrovství Evropy v boxlakrosu
Celkem hlasů 43
Považujete 2. místo na evropském šampionátu za úspěch, nebo neúspěch?