Kongres

Kongres se schází dvakrát ročně. Na jaře každého roku se koná finanční kongres, na nemž se schvaluje finanční zpráva uplynulého roku a rozpočet pro následující období. Na podzim se koná volební kongres, kde se volí noví zástupci do všech výborů a komisí.

Anketa

Nové značky soutěží ČSML
Celkem hlasů 64
Jak se vám líbí nové značky soutěží ČSML?