Kongres

Kongres se schází dvakrát ročně. Na jaře každého roku se koná finanční kongres, na nemž se schvaluje finanční zpráva uplynulého roku a rozpočet pro následující období. Na podzim se koná volební kongres, kde se volí noví zástupci do všech výborů a komisí.

Anketa

Juniorský fieldlakros
Celkem hlasů 20
Měla by vzniknout dlouhodobá juniorská soutěž ve fieldlakrosu?