Propozice

Propozice FLC 2018

Tyto propozice upravují podmínky účasti a pořádání prvního ročníku soutěže Field Lacrosse Cup (dále jen FLC). 

A. Systém soutěže

1. Soutěž je rozdělena na dvě části, a to na část základní a finálovou. Základní část se odehraje dvoukolově (dvakrát každý s každým). Po základní části vznikne tabulka pořadí týmů a následuje část finální, kde týmy, které skončily po základní části na 1. a 2. místě, sehrají rozhodující utkání o vítěze FLC. Týmy umístěné po základní části na 3. a 4. místě pak sehrají zápas o konečné třetí místo v FLC.

2. Na finálovém turnaji dojde po odehrání zápasů k vyhlášení konečného pořadí všech zúčastněných týmů, předání putovního poháru, cen a vyhlášení nejlepšího střelce a nahrávače FLC.

3. Soutěž bude konána od března do června o celkovém počtu čtyř hracích víkendů. Tři hrací víkendy pro základní část, čtvrtý víkend pro část finálovou.

4. Bodové hodnocení zápasů: vítězství 1 bod, prohra 0 bodů. V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době postup viz Pravidla FIL 2017-2018.

5. Každý tým bude pořadatelem jednoho hracího víkendu a platí pro něj povinnosti viz 11.1.

6. Rozpis zápasů včetně informací o pořadateli, rozhodčích a personálu, dále pak soupiska týmů a zápis k utkání budou k dispozici ve sdíleném dokumentu (zde). Úpravy sdíleného dokumentu může provádět jen vedoucí soutěže nebo osoba jím určená.

7. Aktuální tabulka bodového hodnocení hráčů (střelci a nahrávači) bude k dispozici ve sdíleném dokumentu, který lze nalézt na odkazu viz bod 6. Úpravy sdíleného dokumentu může provádět jen vedoucí soutěže nebo osoba jím určená.

8. Každé družstvo dodá nejméně 4 rozhodčí. Své rozhodčí (jméno a příjmení, e-mail a telefon) družstva oznámí vedoucímu soutěže (adatomik@seznam.cz) a Komisi rozhodčích (m.chmelar@atlas.cz) do 21. února 2018.

9. Každé družstvo dodá soupisku hráčů (jméno a příjmení, registrační číslo, číslo dresu) vedoucímu soutěže (adatomik@seznam.cz) nejpozději do 21. února 2018.

10. Startovné pro ročník FLC 2017 činí 2 000 Kč za družstvo. Startovné je splatné do 21. února 2018 na bankovní účet ČSML č. 2801205689/2010.  

11. Povinnosti pořádajícího družstva, domácího družstva a družstva zajišťujícího personál (viz také soutěžní řád ČSML):

11.1 Pořádající družstvo je povinno zajistit:
a) Řádně označené a vybavené hřiště (všechny čáry, branky, sítě, kužele, stolek zapisovatelů, minimálně dvě židle (lavici) pro personál, minimálně dvě židle (lavici) jako trestná lavice na straně každého družstva, vhodnou ochranu stolku zapisovatelů proti povětrnostním vlivům, ukazatel skóre (velikost číslic min. 25 cm))
b) Areál musí mít vhodné šatny pro hostující družstvo a šatny musejí být hostujícímu družstvu přístupné 1 hodinu před plánovaným začátkem utkání.
c) Vybavení (všechny míčky k utkání, stopky, tužku, zápis o utkání, vytisknuté soupisky, atd.)
d) Sepíše článek o hracím víkendu, který pořádalo. Článek bude zaslán vedoucímu ligy (adatomik@seznam.cz) a ten ho nechá umístit na webové stránky.

11.2 Družstvo zajišťující personál je povinno zajistit dvě osoby jako zapisovatele a měřiče času/trestoměřiče a minimálně dva podavače míčků dle situace v areálu.

12. Každé porušení povinností pořadatele či personálu podle odstavce 11.1 a 11.2 se trestá udělením pokuty ve výši 500 Kč.

13. Zápis z utkání nebo jeho skenovanou kopii předají/odešlou rozhodčí vedoucímu soutěže do 24 hodin po utkání na adresu adatomik@seznam.cz. V případě řádného zaslání skenované kopie je rozhodčí povinen předat papírový zápis vedoucímu soutěže do 10 dnů. Za zápis z utkání odpovídají od okamžiku ukončení utkání do jeho fyzického předání vedoucímu soutěže rozhodčí.

14. Nedostavení se k utkání bez řádné omluvy vedoucímu soutěže viz bod 16 – Kontumace utkání a pokuta 2000 Kč.

15. V případě, že některý z týmů není schopen odehrát utkání dle finálního rozpisu schváleného všemi týmy před začátkem soutěže, tak lze po domluvě se soupeřovým družstvem odehrát utkání v jiný termín. Obě družstva si ovšem musí sami zajistit povinnosti dle 11.1, 11.2 a rozhodčí pro utkání. Rozhodčí dle původního rozpisu pak nemají povinnost toto utkání odpískat (musí si vyřešit oba týmy, které se na změně termínu utkání dohodly). Nutno oznámit tuto změnu vedoucímu soutěže nejpozději 48 hodin před původním utkáním (včetně nahlášení nového domluveného termínu utkání nebo podání informace o tom, že nebyl nalezen náhradní termín utkání), aby byla možnost operativně změnit rozpis hracího víkendu. V případě, že nedojde ke shodě se soupeřem ohledně odehrání utkání v jiném termínu, tak dochází ke kontumaci utkání v neprospěch družstva, které nebylo schopno odehrát utkání dle původního rozpisu.

16. Kontumační výsledek znamená přiznání jednoho bodu neprovinivšímu se družstvu. Do tabulky se započítá výsledek 1:0. Jestliže družstvo, v jehož prospěch je kontumační výsledek vyhlášen, dosáhlo v utkání na hřišti příznivějšího brankového rozdílu, považuje se výsledek dosažený na hřišti za kontumační výsledek. Oboustranný kontumační výsledek znamená započítání poměru branek dle pravidel v neprospěch obou družstev, body se nepřiznají nikomu.

B. Další podmínky 

Soupiska, hostování
Družstva odevzdají vedoucímu soutěže oficiální soupisku pro FLC 2018 do 21. února 2018. Soupiska musí obsahovat všechny požadované údaje, včetně registračního čísla viz bod 9. Na soupisce mohou být zapsáni hráči z mateřského týmu nebo hráči hostující z jiných týmů nepřihlášených do FLC (tzv. volní hráči). Maximální počet jsou však 4 hostující (volní) hráči. Po odevzdání soupisky dochází k uzavření soutěže a do soutěže již nesmějí zasahovat žádní jiní registrovaní hráči než ti, kteří jsou zapsaní na soupiskách jednotlivých týmů. 

Výjimku představují hráči, kteří doposud nejsou registrováni v žádném klubu. Jedná se například o nově příchozí hráče v průběhu sezóny, u kterých ještě neproběhla registrace. Tito hráči mohou být dopsáni na soupisku vždy před konkrétním utkáním a jejich počet není omezen. Tato informace ovšem musí být sdělena soupeři a hráči mohou nastoupit pouze v případě, že soupeř projeví se zapojením hráčů do utkání souhlas. 

Povolené je pak hostování v rámci soutěže, ale to vždy se souhlasem soupeře. Například, pokud by nastal problém s poskládáním týmu pro nějaký zápas, je možné na soupisku pro utkání doplnit hráče z jiných týmů přihlášených do FLC. Maximální počet 3 hostující hráči. Tato informace musí být sdělena soupeři a hostující hráči mohou do utkání nastoupit pouze v případě, že soupeř s jejich hostováním v konkrétním utkání bude souhlasit.  

Soupiska se tiskne spolu se zápisem utkání ze sdíleného dokumentu (viz bod 7) pro každé utkání. Tisk soupisek zajišťuje pořadatel turnaje. 

V případě, že do utkání nastoupí hráč, který není zapsán na oficiální týmové soupisce, který hostuje v rámci soutěže bez souhlasu soupeře nebo který je neregistrovaným hráčem, jenž se do utkání zapojil bez souhlasu soupeře, utkání se kontumuje v neprospěch provinivšího se družstva. 

Veškerá komunikace vůči družstvu bude vedena prostřednictvím vedoucího družstva, jehož kontaktní údaje jsou uvedené v přihlášce do soutěže (soupisce), a to především e-mailem. 

Zápis z utkání
Zápis k utkání je dostupný ze sdíleného dokumentu viz bod 7. 

V zápisu se vyplňují tyto statistiky (kromě standardní úpravy čísel dresů, vyškrtání hráčů, kteří se utkání neúčastní, zápisu času branek, trestů, oddechových časů:

- začínající brankaři a případné střídání brankařů,
- face-offs,
- střely mimo (Shots wide),
- zvednuté míče (Groundballs),
- zásahy brankaře (Saves),
- využité a nevyužité přesilovky (EMO).

Rozměry a značení hřiště
Rozměry hřiště – viz pravidla FLC 2015 na webu. V případě menšího hřiště, než je předepsaných 110 x 60 m, nahlédněte na web FIL, kde v záložce Rules/Field Dimensions naleznete v dolní části nákresy rozměrů a značení pro hřiště menších rozměrů. Dodržujte nová pravidla, aby byla zachována jednotnost v rámci celého ročníku FLC. 

Pravidla
Soutěž se hraje podle pravidel FIL 2017-2018 (viz web, buď český překlad, nebo anglické znění).

V Červených Pečkách dne 15. ledna 2018
Tomáš Adamec, vedoucí FLC

 

Právě se hraje

 

Anketa

Vítěz NBLL 2019
Celkem hlasů 138
Který tým vyhraje základní část NBLL 2019?