Lacrosse > Mužský lakros > Registrace > Chci provést přestup nebo hostování

Chci provést přestup nebo hostování

1. Hráč vyplní a podepíše přestupní lístek a nechá jej potvrdit mateřským klubem.

2. Přestupní lístek s potvrzením mateřského klubu zašle Registrační komisi ČSML (lze e-mailem: csml.registrace (zav) lacrosse.cz).

3. Registrační komise do 7 dnů rozhodne o přestupu/hostování, uvědomí zúčastněné a upraví záznam v databázi ČLU včetně účasti v soutěži. Stav řízení můžete sledovat na stránce Seznam přestupů a hostování.

4. Přestup a hostování je omezené přestupním obdobím dle propozic soutěže.

Podrobněji viz Přestupní řád ČSML, zejm. čl. 2. Poplatek za přestup/hostování byl zrušen.

Právě se hraje

 

Anketa

Časový limit
Celkem hlasů 136
Byli byste pro zavedení útočného času v NFLL?